SE KAMPANJER!
Pil til høyre

Personvern 


Hvem vi er

Behandlingsansvarlig er Bilpartner AS, Mandal (heretter omtalt som «vi») og her forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, det vil bestå av ditt samtykke eller fordi det er lovpålagt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Bilpartner AS
Adresse: Saltverket 28, 4515 Mandal
Org. nr.: 966299800
Tlf: 38 27 84 30
Epost: post@mandal-bilpartner.no

Vår nettstedsadresse er: https://mandal-bilpartner.no


Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn 

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

Kontaktskjemaer

Informasjon som samles inn på kontaktskjema er det du fyller ut. Navn, epost, telefon og evt adresse. Denne informasjonen kommer til oss gjennom e-post og informasjon om meldingen lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi skal ha meldingene tilgjengelig og behandle de når vi får tid. Vi sletter meldinger vi ikke har behov for å ta vare på.

Opplysninger for markedsføring og kundeanalyse

Selskapet kommer i sammenheng med at du har mottatt et tilbud i fra oss, eller kjøpt produkter eller tjenester av oss til å behandle følgende opplysninger om deg:

  • Navn
  • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Informasjon om din bestilling, ordrenummer, produkt, tjeneste etc.

Disse opplysningene kan bli brukt i forbindelse med markedsføring gjennom ulike digitale kanaler gjennom for eksempel web-bannere, e-post, SMS og utsendelser via posten. Vi kommer i tillegg til å utføre segmentering og analyse basert på dine opplysninger i et forsøk på å gi deg mest mulig relevant informasjon. Segmenteringen benyttes for å identifisere målgrupper og planlegge markedsføring ut i fra ulike faktorer som for eksempel geografiske variabler, og vi tar også utgangspunkt i hvilke produkter du kan være interessert i basert på tidligere kjøp. Dette gjør vi for å tilby deg produkter og tjenester som kan være relevante for ditt neste kjøp. Vi beholder også opplysningene for å kunne for eksempel utvikle kjøpemønster, analysemodeller og forretningsstrategi, for å styre pris og sortiment basert på kunders innkjøp, samt å utvikle kundeinnsikt. Hvis du har kjøpt en ny bil beholder vi informasjonen for dette formålet i 5 år. Hvis du kjøper en brukt bil beholder vi informasjonen i 3 år. Hvis du kjøper tjenester for service- og reparasjon beholder vi informasjonen i 2 år. Om du har mottatt et tilbud i fra oss beholder vi informasjonen i 12 måneder. Du kan når som helst reservere deg mot denne type markedsføring og analyse gjennom å gi oss beskjed.

For andre behandlinger enn de som er beskrevet her, kan selskapet be om ditt samtykke før behandlingen starter. Eksempel på dette kan være at vi ber deg delta i en kundeundersøkelse. I forkant av at du oppgir ytterligere informasjon i et slikt tilfelle kommer vi til å be om ditt samtykke.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket, gjennom å kontakte oss.

Importør og kjøretøyprodusenter

  • Når du kjøper ett kjøretøy eller setter igjen ditt kjøretøy for service eller reparasjon, kan visse opplysninger om deg og ditt kjøretøy komme til å overføres til en importør og/ eller en kjøretøyprodusent. Når agenter og kjøretøyprodusenter behandler personopplysninger er de selv ansvarlig for disse. Dette kan skje eksempelvis når en importør og bilprodusent henter data direkte i fra kjøretøyet gjennom vanlige systemer og databaser når kjøretøyet kobles opp hos oss ved en reparasjon eller service, eller opplysningene som vi overfører ved et kjøpstilfelle. Dataene som overføres er data hentet fra deg som kunde, data fra kjøretøyet eller annen informasjon om kjøretøyet, eksempelvis bilregistreringsnummer eller chassisnummer. Disse opplysninger overføres i den grad det kreves for å håndtere: 
  •  garantisaken hos den importør og/eller kjøretøyprodusenten
  • for å kunne håndtere en tilbakekallelse fra en importør eller kjøretøyprodusent
  • ved mistanke om sikkerhetsproblem

Tjenesteleverandører

For å kunne utføre formålet vårt ved behandling av dine personopplysninger kan vi dele dine personopplysninger med byrå som leverer tilleggstjenester til oss, for eksempel håndtering av utsendelser. Disse byråene kan bare behandle dine opplysninger i forbindelse med tjenester de utfører for oss.

Forsikringsselskap, finansselskap m.m.

Når du som kunde kjøper et kjøretøy eller leverer inn et kjøretøy på service eller reparasjon kan dine personopplysninger bli videresendt til forsikringsselskapet. Hvis en leasingavtale inngås kan vi overføre personopplysninger til et finansselskap. For betaling eller kredittopplysning kan vi bli nødt til å dele opplysningene om ditt kortnummer eller personnummer samt opplysninger om din økonomiske situasjon til betalingsformidlere og 

kredittselskaper. Disse opplysningene blir leasingselskapet, betalingsformidler eller kredittselskapet ansvarlige for.

Øvrige mottakere

Vi kan bli nødt til å overføre dine opplysninger til andre mottakere, for eksempel myndighetene, hvis det kreves. Om hele eller deler av vår virksomhet blir solgt eller slås sammen med et annet selskap kan dine personopplysninger overleveres til våre nye eiere.

Overføringer utenfor EU

Noen leverandører av tjeneste- eller betalingstjenester kan være utenfor EØS. Vi overfører aldri data utenfor EØS uten å ta passende sikkerhetstiltak, og vi har juridisk støtte til overføringen, for eksempel gjennom Privacy Shield eller kommisjonens standard kontraktsregler.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En informasjonskapsel legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker vårt nettsted.

Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Facebook chatløsning

Dersom vi skulle benytte chatløsning fra Facebook, vil Facebook kunne identifisere deg på vår nettside slik at du ikke slipper å måtte oppgi navn og E-post for å initiere chat med oss. Vi lagrer ikke disse dataene på vår nettside, men chatloggen vil bli lagret på vår Facebook Messenger-konto. Loggen kan fjernes etter din forespørsel hvis du kontakter oss.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, spørsmål om bruk av personopplysninger, om du ønsker å få utlevert data vi har registrert på deg, korrigering av registrert data, tilbaketrekking av samtykke eller sletting, ta gjerne kontakt med oss på post@mandal-bilpartner.no 

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Dine innsendte opplysninger vil ikke bli offentliggjort noe sted, og kun tilgjengelig for aktører tilknyttet drift av våre tjenester. Vi lagrer ingen sensitive data i nettløsningen.

 

Sist oppdatert 21.11.2019