SE KAMPANJER!
Pil til høyre

SAMMEN BLE VI STØRRE OG BEDRE!

Bilsenteret og KA Bilpartner fusjonerte til Bilpartner i mai 2019. Nå driver vi bilbutikk og verksted under samme tak på Saltverket i Mandal, ved siden av Montèr. Vi har også en stor bilskadeavdeling plassert på Jåbekk, slik at du kan få alt du trenger til bilen hos oss!

Vi som jobber her er stolte og glade for at vi år etter år har fått lov til å levere biler og tjenester til dere kunder. Og som folk flest er det ingenting som gleder oss mer enn å høre at du som kunde er fornøyd med det vi gjør. Derfor setter vi alltid pris på en tilbakemelding dersom vi ikke har innfridd dine forventninger på et område. Det hjelper oss til å bli enda bedre!

Våre to daglige leder har til sammen mer enn 80 års erfaring i bilbransjen til sammen. Vi andre “unge” ansatte er glade for at begge har så stor tiltro til at vi gjør vårt ytterste for å videreføre deres visjon om å hjelpe våre kunder på en best mulig måte. Vi føler oss trygge på at du vil føle deg ivaretatt som kunde hos oss!

Velkommen til Bilpartner.

Våre ansatte

Rune Parker Danielsen

Daglig leder og Teknisk leder Bilskade

Selger

rune@mandal-bilpartner.no

skade@mandal-bilpartner.no

901 66 453

Trond Holte

Daglig leder

Selger

trond@mandal-bilpartner.no

salg@mandal-bilpartner.no

917 79 534

Anju Manneråk

Salgssjef

anju@mandal-bilpartner.no

salg@mandal-bilpartner.no

94880987

45230479

Frank Rasmussen

Kundemottaker/Ettermarkedsleder

kundemottak@mandal-bilpartner.no

904 76 243

Siv Hjelleseth

Administrativ leder

siv@mandal-bilpartner.no

918 29 435

Cato Njerve

Regnskapsansvarlig

regnskap@mandal-bilpartner.no

97768653

Thomas Fjell

Selger delelager

deler@mandal-bilpartner.no

902 68 704

Viking Mandal AS, Bilberging vakttelefon

916 60 003

06000

Reinert

Husets kjæledegge